{{settings['site']}}

Liên Kết:
Liên Hệ:
Giảm giá độc quyền cho nhà phân phối {{settings['site_code']}}, Thưởng lên đến 40% (trụ sở + phân phối), phù hợp nhất cho người chơi mới. Khuyến mãi nạp lần đầu(nhà phân phối)
Thành viên Đủ điều kiện Lần đầu Tặng thêm Bội số tiền cược
Nhà phân phối {{settings['site_code']}} 200 60 1 lần
500 100
1000 138
5000 188
10000 268
Khuyến mãi nạp lần đầu(trụ sở)
Lần đầu Tặng thêm Tối đa Bội số tiền cược
100 trở lên 20% 588 15 lần
※ Số tiền nạp vào được tính dựa theo điểm số của trang mạng (1000VNĐ = 1 điểm) Hạng mục chúý 1.Sau khi nhận khuyến mãi thì tiền cược hợp lệ phải đạt mức (tiền nạp + tiền khuyến mãi) X bội số tiền cược mới có thể rút tiền. Ví dụ: Nạp tiền 500 điểm sẽ được tặng 100+100 điểm. Như vậy quý khách phải đặt cược (500 + 100) X 1 = 600 . (500 + 100) X 15 = 9000 điểm trở lên thì mới được rút tiền (đặt cược hai bên sẽ không tính lượng tiền cược hợp lệ). Nếu rút tiền khi chưa đạt mức lượng tiền cược yêu cầu thì sẽ khấu trừ toàn bộ tiền thưởng khuyến mãi và nguồn lợi phát sinh từ khuyến mãi. 2. Quý khách muốn nhận khuyến mãi vui lòng thông báo cho nhà cái sau khi nạp tiền xong hệ thống sẽ xem xét và hoàn thiện trong vòng 24 tiếng. {{contact['title']}} : {{contact['number']}}. {{contact['url']}} 3.Cùng một tài khoản/gia đình/địa chỉ cư trú/điện thoại liên lạc/tài khoản thanh toán (như tài khoản ghi nợ, thẻ tín dụng vv…..) địa chỉ IP/hệ thống vi tính dùng chung thì chỉ được nhận thưởng 1 lần. 4.Công ty chúng tôi có quyền tự quyết định hội viên có lợi dụng chương trình khuyến mãi để tiến hành đặt cược bất thường hay không, chúng tôi sẽ giám sát nghiêm ngặt hành vi của hội viên. Khi phát hiện hội viên vi phạm, lừa gạt hoặc lợi dụng luồn lách quy tắc và điều khoản của công ty chúng tôi để tiến hành trục lợi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền đình chỉ hội viên đăng nhập và tạm ngừng hội viên sử dụng trang mạng của chúng tôi, đồng thời thu hồi toàn bộ khoản thưởng khuyến mãi và nguồn lợi phát sinh khác mà không cần phải thông báo trước. 5.Nếu chương trình này xảy ra sự cố thì công ty chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.